Interview bias baseret på en test

Et rekrutteringsforløb går igennem nogle trin. Et af dem er testinterview eller som man også kalder dybdeinterview. Efter at en kandidat har gennemført en test, vil der i mange tilfælde følge en samtale om kandidatens personlighed og hvordan den matcher det job, der er søgt. Som interviewer baserer man sin fortælling på testresultaterne og stiller spørgsmål ud fra de hypoteser, som resultaterne har givet anledning til.

Her vil man forsøge at lave en samlet vurdering af en person i forhold til et job, hvor man ikke blot taler om resultater fra det kognitive test, men også om kandidatens personlighed og karaktertræk. I denne proces skal man som interviewer være opmærksom på følgende bias:

Continue Reading

Bias i assessment

Der er flere typer beslutninger, som kan have indflydelse på vores valg af den rigtige person til en stilling. Disse beslutninger er ikke baseret på vores rationel tænkning, men på automatiske menneskelige reaktioner.

Her præsenteres der flere af de mest typiske reaktioner, som man skal holde øje med i processen, hvis man ønsker at blive bedre til at rekruttere talenter.

Continue Reading